Đại diện phân phối

Sản phẩm phần cứng

Module

Vi Điều Khiển

Cảm biến

IC

Linh kiện cơ bản

Phụ kiện & Dụng cụ

ATmega16 -16AI

ATmega16 -16AI

Cập nhập lần cuối: 2017-05-13 22:07:33
Lượt xem: 1304
Mã Sản phẩm: K01H02C003-12
Nhà sản xuất: ATMEL
Số lượng 1 - 910 - 4949 - 99100+
Giá 45,00050,00048,00046,000
Số lượng:
Tiền tệ: VNĐ

Linhkien.CXT.VN đang khuyến mãi cho khách hàng mua từ 1 đến 9 VĐK ATmega16-16AI với giá 45,000 Đ

 

Overview

The ATmega16 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a single clock cycle, the ATmega16 achieves throughputs approaching 1 MIPS per MHz allowing the system designer to optimize power con-sumption versus processing speed.

 

Parameters

Flash (Kbytes) 16
Pin Count 44
Max Operating Freq (MHz) 16
CPU 8-bit AVR
SRAM (Kbytes) 1
EEPROM (Bytes) 512
Max I/O Pins 32
picoPower No
Operating Voltage (Volt) 4.5 - 5.5
Temp Range (deg C) -40 - 85
# of Touch Channels 16
Timers 3
Watchdog Yes
32kHz RTC Yes
Analog Comparators 1
Temp Sensor No
ADC Resolution (bits) 10
ADC channels 8
DAC channels No
UART 1
SPI 1
TWI (I2C) 1
USB Interface No
PWM Channels 4
Ethernet No
CAN No

 

 

Packaging Information

 

 

Download

Datasheet

Email *
Vui lòng nhập chính xác Email
Họ tên
Bạn không thể viết lời bình liên tục!
Nội dung *
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
ATmega328P-AU

Bán lẻ: 38,600 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

20MHz, 1 kB, 32 kB Flash, 32-pin TQFP

ATmega128-16AU

Bán lẻ: 23,000 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 128 kB, 4 kB Flash, 64-pin TQFP

ATmega16A-AU

Bán lẻ: 20,700 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 16 kB, 512 B Flash, 44-pin TQFP

ATmega16A-PU

Bán lẻ: 43,800 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 16 kB, 512 B Flash, 40-pin PDIP

ATmega8L-8AU

Bán lẻ: 18,500 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

8MHz, 512 B, 8 kB Flash, 32-pin TQFP

ATmega8L-8PU

Bán lẻ: 20,000 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

8MHz, 512 B, 8 kB Flash, 28-pin PDIP

ATmega328P-PU

Bán lẻ: 41,000 Đ

8-bit Microcontrollers - MCU AVR

 

32K FLASH / 1K EE / 2K SRAM / 20MHz

ATtiny12-8SI

Bán lẻ: 12,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

1 Kbytes Flash, 64 Bytes EEPROM

6 I/O, 01 Timer, 01 Comparator, ...

Operating Voltage: 4.0V - 5.5V

ATmega8515 -16AI ...

Bán lẻ: 85,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 512 Bytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

35 I/O, 02 Timer, 01 Comparator, 01 UART, 01 SPI ...

ATtiny2313-20SI

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

2 Kbytes Flash, 0.12 Kbytes SRAM, 128 Bytes EEPROM

18 I/O, 01 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega8515-16PI

Bán lẻ: 85,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 512 Bytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

35 I/O, 02 Timer, 01 Comparator, 01 UART, 01 SPI ...

ATtiny2313-20PI

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

2 Kbytes Flash, 0.12 Kbytes SRAM, 128 Bytes EEPROM

18 I/O, 01 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega8-16PI

Bán lẻ: 25,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 01 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

23 I/O, 01 UART, 01 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega128-16AI

Bán lẻ: 70,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

128 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 4096 Bytes EEPROM

53 I/O, 02 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega16 -16PI

Bán lẻ: 52,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

16 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

32 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega8 -16AI

Bán lẻ: 34,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

23 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI